MUVAFAKATNAME

İşbu muvafakatname kapsamında paylaşmış olduğum KİŞİSEL VERİLERİMİN (ad- soyad, e-mail, telefon numarası ve doğum tarihi) 2019 yılında Ankara Barosu ile yapılan sözlü anlaşma çerçevesinde Lund üniversitesi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk araştırma Enstitüsü ile Research World Wide- İstanbul işbirliği ile hazırlanan uzaktan eğitim platformuna üye olunması, sisteme girişlerin yapılması amacıyla işlenmesine, paylaşılmasına, program süresince saklanmasına açık rıza gösterdiğimi ve programın sürdürülebilirliği için belirtilen kişisel verilerin belirtilen kuruluşlar ile sınırlı süre içinde paylaşılması için açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakati hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum.